Service

GARANTIEBEPALINGEN

Op Jupio producten zijn de volgende garantietermijnen van toepassing. De garantietermijnen staan tevens vermeld op de verpakking van het artikel.
Heeft u vragen over de garantie, neemt u dan gerust contact op met onze klantenservice.

DOA-garantie
Alkaline batterijen
Knoopcel batterijen
Lithium batterijen

1 jaar garantie
Oplaadbare batterijen

2 jaar garantie
Laptop en notebook accu´s
Powertool accu´s

3 jaar garantie
Accu’s digitale camera en camcorder
Accu’s mobiel
Acculaders
Batterijladers
Battery grips
PowerVaults

DOA
Onder DOA wordt verstaan ´Dead on arrival´, het artikel is defect ontvangen.
De DOA-garantie is van toepassing op alle niet oplaadbare producten.

Defecten aan accu´s
Omdat de levensduur van een accu altijd beperkt is , wijken de garantiebepalingen die betrekking hebben op accu´s af van de reguliere garantiebepalingen.
De capaciteit van een accu neemt in de loop van de tijd af door normaal gebruik. Hoe intensiever het gebruik, hoe sneller capaciteitsverlies optreedt.
Daarnaast neemt de capaciteit af door opslag. Bij langdurig ongeladen opslag kan er volledig capaciteitsverlies optreden.

Capaciteit
Onder de capaciteit van een accu wordt verstaan het aantal ampère-uren, uitgedrukt in het symbool mAh. De capaciteit geeft daarmee aan hoe lang een
accu kan worden gebruikt alvorens deze weer opgeladen dient te worden.

Wanneer is een accu defect?
Onder defect wordt verstaan dat de accu geheel geen vermogen meer kan opslaan, vasthouden of afgeven. Regulier verlies van capaciteit dat optreedt
door gebruik en ouderdom wordt niet beschouwd als een defect.

Uitgesloten van garantie
1. Defecten die zijn ontstaan door ondeskundig gebruik.
2. Indien er reparaties hebben plaatsgevonden.
3. Indien er sprake is van stoot- val- of waterschade.
4. Indien een accu of lader is kortgesloten.
5. Indien een accu langdurig ongeladen is opgeslagen.
6. Capaciteitsverlies van een accu door gebruik en ouderdom


DEFECT ARTIKEL

Hoewel Jupio de uiterste zorg besteedt aan de kwaliteit van haar producten, zijn defecten helaas nooit volledig uit te sluiten. In het geval dat u wordt
geconfronteerd met een defect Jupio artikel kunt u rekenen op maximale
service en ondersteuning.

Een Jupio artikel die binnen de garantietermijn defect raakt kan worden omgeruild voor een nieuw exemplaar op vertoon van de aankoopfactuur. Indien mogelijk
wordt het artikel gerepareerd. Omruiling of reparatie van Jupio producten wordt in Nederland en België in eerste aanleg afgehandeld door het verkooppunt
waar u het artikel heeft gekocht. Wanneer het verkooppunt is opgeheven of geen garantie meer kan verlenen op Jupio producten, dan wordt de garantie door
Jupio Europe BV te Groningen verleend.

Garantieafhandeling door Jupio Europe BV
Bij de afhandeling van garantie door Jupio Europe BV worden er verzend- en handelingskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk
van de aankoopdatum van het artikel.

0 tot 12 maanden: €0,00 incl. BTW
12 tot 24 maanden: €7,50 incl. BTW
24 tot 36 maanden: €9,50 incl. BTW

Procedure
Indien u kiest voor een garantieafhandeling via Jupio Europe BV, volgt u dan de onderstaande retourprocedure:

1. Verpak de defecte accu zorgvuldig en voeg daarbij het retourformulier (.pdf, hier te downloaden) en een kopie van uw aankoopnota.
2. Stuur de accu voldoende gefrankeerd naar het onderstaande adres.

Jupio Europe BV
T.a.v. Afdeling Retouren
Postbus 5105
9700 GC Groningen

Let op: Ongefrankeerde zendingen of zendingen onder rembours worden niet in ontvangst genomen.

Na ontvangst wordt de werking van het artikel gecontroleerd. Indien het artikel onder garantie wordt vervangen, dan wordt deze verstuurd naar het adres zoals
vermeld op het retourformulier. Indien er verzend- en administratiekosten van toepassing zijn, dan ontvangt u eerst per e-mail een factuur. Deze dient u eerst te
voldoen alvorens het vervangende artikel wordt verzonden.

 


PRODUCTVEILIGHEID

De richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht bedrijven om veilige producten te verhandelen. Daarnaast zijn bedrijven vanaf 1 december 2005 verplicht te
melden wanneer er gevaarlijke producten in de handel zijn gebracht. De wetgeving moet bijdragen aan een betere bescherming van de consument.

Jupio conformeert zich aan alle wettelijke eisen waaraan producten moeten voldoen en stelt alles in het werk om veilige producten op de markt te brengen.
Waar nodig zijn Jupio producten of de verpakking van de producten voorzien van een waarschuwing.

Indien er een product met gebreken op de markt wordt gebracht waardoor deze onveilig is, dan kan dit product worden getraceerd door middel van het
artikelnummer en het batchnummer. Deze producten zullen worden teruggehaald door Jupio. Van een onveilig product zal onder andere melding worden
gemaakt op de website jupio.com. Daarnaast zal er in geval van een gevaarlijk product melding worden gemaakt bij de Voedsel en Warenautoriteit.

Indien u constateert dat een product dusdanige afwijkingen vertoont dat er gevaar ontstaat dan kunt u dat melden aan Jupio Europe BV te Groningen.
Jupio draagt zorg voor het onderzoek van het product en neemt vervolgens alle noodzakelijke maatregelen.

Klachten over mogelijke gevaarlijke producten kunt u melden aan:

Jupio Europe BV
Wasaweg 27
9723 JD Groningen

Postbus 5105
9700 GC Groningen

T (050) 5499949
F (050) 3130495
E info@jupio.com

Voor al uw vragen betreffende productveiligheid kunt op werkdagen contact opnemen met onze klantenservice.


HET BEDRIJF

Jupio is één van de belangrijkste fabrikanten van power-accessoires voor digitale camera´s, camcorders, mobiele telefoons, laptops en powertools.
Samen met de producten vormen de mensen de kern van het bedrijf.

Alle Jupio medewerkers in Nederland en Scandinavië staan voor de producten en een professionele productondersteuning. Wilt u meer informatie?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Nederland/België
Jupio Europe BV

+31- 50- 5499949
info@jupio.com

eefbarendrecht
Eef Barendrecht
Export manager
e.barendrecht@jupio.com
ronalde
Ronald Egberts
Hoofd logistiek
egberts@jupio.com
martijnmulder
Martijn Mulder
Owner/Marketing
mulder@jupio.com

 

marvelark
Marcel van der Ark
Owner/Purchasing
vdark@jupio.com
korbrouwer
Kor Brouwer
Hoofd binnendienst
brouwer@jupio.com
martijne
Martijn Evertse
Owner/Purchasing
evertse@jupio.com

 

davidz
David Zunino
Jupio Nordic AB
david@jupio.se
danielbrans
Daniel Brans
Productmanager
brans@jupio.com
fredbarendrecht
Fred Barendrecht
Vertegenwoordiger
barendrecht@jupio.com